SEBEZÁCHRANA DĚTÍ VE VODĚ

Baby Club Elma Kladno Plavání je všeobecně považováno za pohybovou gramotnost člověka. Zásadní význam má tato schopnost při ohrožení ve volné přírodě. Toto platí už i pro nejmenší děti. Přibývá domácích bazénů, zahradních rybníčků a různých aquaparků, kde dětem hrozí nebezpečí utonutí. Proto nelze považovat nácvik plaveckých dovedností v kojeneckém věku za pouhý módní výstřelek.

Plavání dětí s rodiči přináší mnoho pozitivních zážitků, psychomotorickou stimulaci ale i nácvik základních plaveckých dovedností. Má relaxační, kondiční ale i sociální charakter. Novorozenec neumí po narození plavat, má zachovány pouze dispozice k pobytu ve vodě. Není schopen plavat pomocí účelného pohybu končetin.

V kojeneckém a batolecím plavání děti získávají kladný vztah k vodě, důvěřují si, trénují odvahu, vytrvalost a získávají ve vodě určitou jistotu.

Jde především o nácvik potopení obličeje, zpočátku spojené se zatajením dechu. Dítě by mělo zvládnout kontakt s vodou v obličeji klidně, bez paniky. Dovednost zvládat potopení obličeje a celé hlavy spojené se zalitím uší vodou postupně spojujeme se zrakovou kontrolou pod vodou a dále s orientací pod hladinou. Všechny tyto dovednosti směřují ke zvládnutí pádu do vody.

Další důležitou dovedností je vznášení.Stabilní vznášecí polohy a drobné, i když u dítěte málo účinné, lokomoční pohyby-ploutvové pohyby rukou nebo náznak šlapání vody umožňují překlenout první okamžiky nebezpečné situace po pádu do vody, dávají však větší naději úspěšné záchranné akci. V batolecím věku se stává z dílčích dovedností komplex zvládnutí pádu do vody, dosažení hladiny, přetočení se do polohy na záda a vznášení se na zádech s výdrží.

Záchranné dovednosti se doplňují šlapáním vody, ručkováním po okraji bazénu k bezpečné zóně(schůdky a pod) a vznášení se v lehkém oblečení, obuvi.

Dítě dosahuje těchto dovedností velmi pozvolna, v mnoha postupových krocích.

Baby Club Elma Kladno Baby Club Elma Kladno Baby Club Elma Kladno Baby Club Elma Kladno Baby Club Elma Kladno Baby Club Elma Kladno Baby Club Elma Kladno Baby Club Elma Kladno Baby Club Elma Kladno